ກໍາລັງໂຫລດ . . .ໂຫລດແລ້ວ

ຂ່າວດ້ວຍວິດີໂອ

RUSSIAN TREASON Cases Soar Since Ukraine Invasion

- Maksim Kolker received a shocking call at 6 a.m. informing him of his father’s arrest. Initially, he thought it was a scam. His father, Dmitry Kolker, a prominent Russian physicist battling advanced pancreatic cancer, confirmed the grim news himself.

Dmitry Kolker had been charged with treason, a crime that has become increasingly common in Russia since the 2022 invasion of Ukraine. These cases are investigated by the Federal Security Service (FSB) and often involve secretive proceedings and harsh sentences.

The surge in treason and espionage prosecutions has drawn comparisons to Stalin-era show trials. Victims include Kremlin critics, independent journalists, and veteran scientists working with countries considered friendly by Moscow.

Accused individuals are typically held in strict isolation at Moscow’s Lefortovo Prison and tried behind closed doors. Convictions almost always result in long prison terms, highlighting an unprecedented crackdown on dissent under President Vladimir Putin’s regime.

More Videos

ການເມືອງ

ຂ່າວທີ່ບໍ່ມີການກວດກາຫຼ້າສຸດ ແລະຄວາມຄິດເຫັນແບບອະນຸລັກໃນສະຫະລັດ, ອັງກິດ ແລະການເມືອງທົ່ວໂລກ.

ໄດ້​ຮັບ​ຫລ້າ​ສຸດ​

ທຸລະກິດ

ຂ່າວທຸລະກິດທີ່ແທ້ຈິງແລະ uncensored ຈາກທົ່ວໂລກ.

ໄດ້​ຮັບ​ຫລ້າ​ສຸດ​

ການເງິນ

ຂ່າວການເງິນທາງເລືອກທີ່ມີຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາແລະຄວາມຄິດເຫັນທີ່ບໍ່ມີອະຄະຕິ.

ໄດ້​ຮັບ​ຫລ້າ​ສຸດ​

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ

ການວິເຄາະທາງກົດໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງການທົດລອງຫຼ້າສຸດ ແລະເລື່ອງອາຊະຍາກຳຈາກທົ່ວໂລກ.

ໄດ້​ຮັບ​ຫລ້າ​ສຸດ​